Beviljade bygglov för bostäder ökade under pandemiåret

Prenumerera på Byggtrender
Av: Sara Snöbohm Postat:

Byggstatistik

 

Bostadsbyggandet minskade med 19 procent i november månad jämfört med samma period föregående år. Även i oktober minskade antalet påbörjade bostäder jämfört med samma period 2019, men resten av året har karaktäriserats av ett ökat bostadsbyggande. Under perioden februari till september ökade antalet påbörjade bostäder varje månad jämfört med samma månad i 2019. Detta gör att dippen i antalet påbörjade bostäder i slutet av året inte räcker för att trycka ned utvecklingen för helåret och hittills under 2020 (fram till och med november) har 10 procent fler bostäder påbörjats jämfört med motsvarande period under 2019.

 

 

Beviljade bygglov (mätt i kvm) ökade med 32 procent i november jämfört med samma månad föregående år. Hittills under 2020 (fram till och med november) är arealen beviljade bygglov 11 procent högre jämfört med 2019 års nivå och det är främst nu på slutet av året som ökningen har skett. Nivån (i kvm) för 2020 är redan nu (fram till och med november) högre än under hela 2019, vilket innebär att vi kan konstatera att beviljade bygglov för bostäder ökade under pandemiåret 2020.

 

 

Ytan beviljade bygglov för lokalbyggnader (mätt i kvm) har påverkats hårdare av pandemin och har hittills under 2020 (fram till och med november) minskat med 6 procent. I november månad ökade dock arealen beviljade bygglov med 35 procent jämfört med samma månad föregående år.

 

 

Övrig marknadsstatistik

 

  • Omsättningen av bostäder
    Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i januari till ca 27 000 försäljningar, vilket är 12 procent fler jämfört med samma period i fjol. Omsättningen av bostadsrätter har generellt sett varit hög under 2020 jämfört med nivåerna under både 2019 och 2018, och trenden fortsätter nu in i 2021. Antalet sålda småhus uppgick i januari till ca 3300 försäljningar, vilket är 28 procent färre än utfallet i januari 2020. Omsättningen av småhus för helåret 2020 ligger i linje med försäljningarna under 2019.

 

  • Utbudet av bostäder

I januari minskade utbudet av bostadsrätter i Sverige med 4 procent jämfört med samma månad förra året, men ökade samtidigt med 17 procent jämfört med föregående månad. Även utbudet av småhus minskade i januari månad jämfört med samma månad 2020 (-26%). Generellt har småhusutbudet, till skillnad mot utbudet av bostadsrätter, tryckts ned under 2020 till följd av pandemin. Det tydliga säsongsmässiga mönster som vi kan se i trendlinjen (medelvärde 6 månader) tidigare år uteblev under 2020 och under perioden maj-december minskade utbudet mellan 18 och 24 procent per månad jämfört med samma månad året innan.

 

 

 

  • Bostadspriserna
    Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på ungefär 5 procent i januari månad jämfört med samma månad föregående år. Bland storstadsregionerna är det Skåne som haft den högsta pristillväxten på 8,8 procent, i Stockholm har priserna vuxit med 4,3 procent och i Västra Götaland har priserna ökat med 2,5 procent i januari jämfört med samma månad i fjol. I månadstakt har priserna minskat något i Stockholm (-0,8%), Skåne (-0,4%) och på nationell nivå (-0,2%), men att bostadsrättspriserna sjunker i januari månad är fullt normalt.

Småhuspriserna i landet ökade med 10 procent i januari jämfört med samma period för ett år sedan. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Jämtland, där priserna på småhus ökade med 20 procent. Även i månadstakt växer priserna på småhus, där vi ser en ökning på 3 till 4 procent i storstadsregionerna och en 6 procentig ökning för hela landet.

 

För abonnemangskunder finns den senaste byggstatistiken nu tillgänglig för nedladdning på kundwebben.

 

Byggtrender är Prognoscentrets månatliga nyhetsbrev med den senaste byggstatistiken.

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev