Marknadsanalyser och prognoser för bygg- och fastighetsbranschen

Företag behöver i sin verksamhet utgå från riktiga antaganden om omvärlden, marknadens utveckling och kundernas behov och attityder. Vi erbjuder anpassade underlag som ger dig rätt information till alla dina beslut.
Data

Marknadens drivkrafter

Vi studerar löpande alla faktorer i vår omvärld som påverkar förutsättningarna för byggaktiviteten i Norden.

Unikt branschdata

Vi följer hur olika byggvaruprodukter konsumeras och distribueras på marknaden samt vilka som initierar och fattar köpbesluten.

Kundupplevelse

Vi mäter och utvärderar hur kunderna uppfattar service, produkter, tjänster och varumärken på marknaden.

Kundpreferenser

Genom våra undersökningar skapar vi förståelse för kundens behov, attityder och beteende.
Analys
Utifrån vår breda kompetens väljer vi rätt undersökningsmetod, anlayserar data och drar relevanta slutsatser.

Experter inom analys
och metod

Bred marknadsförståelse
inom nordiska bygg- och
fastighetsbranschen

Vår goda kunskap om marknaden gör att vi förstår vilken information som behövs i varje situation.
Beslutsunderlag
Vi anpassar alltid våra analyser så att de ger den kunskap som behövs i varje given situation.

Information anpassad efter dina behov och frågeställningar

Smarta beslutsunderlag
för kloka beslut

Våra analyser ger alltid detaljerat och nyanserat resultat som utgör underlag för framgångsrika beslut.

Vad kan vi
hjälpa dig med?

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev