Prognosrapport: ROT Bostäder

Två gånger per år tar vi fram en prognos för renovering, om- och tillbyggnad (ROT) av bostäder i Sverige. Här kan du köpa den senaste rapporten och dataunderlaget som omfattar perioden 2020-2022.
Innehåll
  • Prognoser för de totala bostadsrenoveringarna i Sverige 2020 – 2022 redovisat i kronor.
  • Bostädernas andel av den totala renoveringsmarknaden (bostäder + lokaler).
  • Tre byggtyper: Friliggande småhus, Rad-, Par- & Kedjehus respektive Flerbostadshus.
  • Fördelning på län för respektive byggtyp.
  • Fördelat på privatpersoner och fastighetsägare.
  • Statistik över den historiska utvecklingen.
  • Analyser och kommentarer.
  • Fördjupningar i marknadens viktigaste drivkrafter t.ex. konjunktur, lagstiftning och demografi.

Prognoserna levereras dels i form av en skriftlig rapport och dels som en excel-fil med sifferunderlag för egen analys.

 

Se även:
Totalmarknaden

Nyproduktion bostäder

Nyproduktion lokaler
ROT lokaler

Leverans

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning direkt efter köp samt levereras till den e-post du uppger vid köptillfället.

Betalning

Pris anges exklusive moms. Vi accepterar Visa och MasterCard som betalningsmedel. Betalningslösningen levereras av Stripe.

 

Vill du köpa flera rapporter? Kontakta oss så får du ett rabatterat pris.

Köp
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev