RAPPORT: Euroconstruct Summary report

Om Euroconstruct Summary report

Euroconstructs Summary report är en komprimerad rapport med sammanfattande prognoser och analyser för de 19 Euroconstruct-länderna*. Rapporten levereras i PDF-format inkl. dataunderlag i excel.

 

*Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. 

 

Prognosperiod: 2022-2025

Författare: EUROCONSTRUCT. Nätverket består av 19 analysföretag och institutioner som representerar var sin europeisk marknad. Här kan du läsa mer om vilka organisationer som ingår i nätverket.

Utgivning: 2 gånger per år (höst och sommar)

Rapportspråk: engelska

Pris: 15.100 SEK ex. moms.

 

Är du även i behov av Euroconstruct Country report med detaljerade analyser och prognoser för varje marknad? Se vårt paketerbjudande.

 

För dig som har löpande behov av Euroconstructs prognoser erbjuder vi även abonnemang. Som abonnemangskund är du alltid först med att få tillgång till rapporterna som publiceras två gånger per år (höst och sommar). Vänligen kontakta oss för mer information.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev