Prognosrapport: Totala byggmarknaden

Två gånger per år tar vi fram en prognos för utvecklingen på den svenska byggmarknaden. Här kan du köpa den senaste rapporten och dataunderlaget som omfattar perioden 2020-2022.
Innehåll
  • Prognoser för den totala byggmarknadens utveckling 2020-2022 (exkl. anläggningsmarknaden).
  • Fyra delmarknader: nyproduktion bostäder, nyproduktion lokaler, ROT (renovering, om- och tillbyggnad) bostäder och ROT lokaler.
  • Nedbrytning på län för respektive delmarknad.
  • Statistik över den historiska utvecklingen.
  • Analyser och kommentarer.

Prognoserna levereras dels i form av en skriftlig rapport och dels som en excel-fil med sifferunderlag för egen analys.

 

Fördjupningar för respektive delmarknad finns i separata rapporter:

Nyproduktion bostäder

Nyproduktion lokaler

ROT bostäder
ROT lokaler

 

Vid intresse för anläggningsmarknaden, vänligen kontakta oss.

 

 

Leverans

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning direkt efter köp samt levereras till den e-post du uppger vid köptillfället.

Betalning

Pris anges exklusive moms. Vi accepterar Visa och MasterCard som betalningsmedel. Betalningslösningen levereras av Stripe.

 

Vill du köpa flera rapporter? Kontakta oss så får du ett rabatterat pris.

Köp
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev