Prognosrapport: Nya bostäder

Två gånger per år tar vi fram en prognos för byggandet av nyproducerade bostäder i Sverige. Här kan du köpa den senaste rapporten och dataunderlaget som omfattar perioden 2020-2022.
Innehåll
  • Prognos för antalet påbörjande nya bostäder tre år framåt i tiden.
  • Tre byggtyper: Friliggande småhus, Rad-, Par- & Kedjehus respektive Flerbostadshus.
  • Redovisat i antal bostäder och kronor.
  • Fördelning på län för respektive byggtyp redovisat i antal bostäder och kronor.
  • Statistik för den historiska utvecklingen.
  • Analyser och kommentarer.
  • Fördjupningar i marknadens viktigaste drivkrafter t.ex. konjunktur, lagstiftning och demografi.
  • Övergripande analys och prognos för nyproduktion av fritidshus.

Prognoserna levereras dels i form av en skriftlig rapport och dels som en Excel-fil med sifferunderlag för egen analys

 

Se även:

Totalmarknaden

Nyproduktion lokaler

ROT bostäder
ROT lokaler

Leverans

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning direkt efter köp samt levereras till den e-post du uppger vid köptillfället.

Betalning

Pris anges exklusive moms. Vi accepterar Visa och MasterCard som betalningsmedel. Betalningslösningen levereras av Stripe.

 

Vill du köpa flera rapporter? Kontakta oss så får du ett rabatterat pris.

Köp
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev