Vägg och isolering

Prognoscentret följer löpande marknaden för byggvaror och vet hur marknaden för vägg- och isoleringsmaterial utvecklas inom olika kund- och byggsegment. Med stöd i våra analyser får du möjlighet att arbeta utifrån fakta istället för organisationens egna estimeringar.
Man som murar en vägg

Den nordiska marknaden för isolering har utvecklats från att vara en relativt lokal, eller åtminstone nationell, verksamhet till att idag vara betydligt mer konkurrensutsatt. På marknaden för isolering ser vi nya material etableras. Utbud och sortiment utvecklas bland annat genom att produkter integreras, t.ex. tak- och fasadlösningar. Ökad prefabricering ger en förändrad kravbild hos beställaren. Liknande utveckling sker även för produkter inom lättväggar och undertaksystem.

 

Försäljningen av olika typer av vägg- och isoleringsmaterial sker till både bostäder och lokaler och då till såväl nybyggnation som renovering, om- och tillbyggnad. Det finns relativt stora geografiska skillnader i användning och distribution av olika typer av produkter.

Anpassade underlag för effektiv verksamhetsutveckling

Vi kan ge en nyanserad och detaljerad bild av marknaden och framtida potential som skapar förutsättningar för företag satsa på rätt saker. Vi gör marknadsanalyser baserade på löpande och omfattande studier av hur marknaden utvecklas inom olika kund- och byggsegment.

 

Vi hjälper dig även att förstå hur kunden påverkas av er verksamhet, till exempel i form av nöjdhetsmätningar (NKI) och varumärkesundersökningar. Vi har också stor erfarenhet av att ringa in och beskriva kundernas attityder, behov och betalningsvilja.

 

Exempel på vad vi erbjuder:

  • Analyser som tydliggör drivkrafterna i marknaden.
  • Underlag om marknadens storlek, struktur och framtida utveckling.
  • Utvecklingen fördelat på prissegment, kundtyper eller distributionskanaler.
  • Valda geografiska marknader med fördelning ned på postnummer eller era egna försäljningsdistrikt.
  • Insikt om dina kunder genom t.ex. NKI-mätningar, varumärkesundersökningar och betalningsviljestudier.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev