Tak och fasad

Den nordiska tak- och fasadmarknaden är under ständig förändring. Efterfrågan hos kunderna skiftar från år till år. Kunderna agerar mer proaktivt i val av varumärke. Nya återförsäljare etableras eller går samman. Vi erbjuder marknadsanalyser som ger stöd för att kunna hantera marknaden.

Försäljningen av fasad- och takprodukter sker till både bostäder och lokaler och då till såväl nybyggnation som renovering, om- och tillbyggnad. Det finns relativt stora nationella och regionala skillnader i användningen av olika typer av produkter och det finns också tydliga skillnader när det gäller vem som är initiativtagare, beslutsfattare och hur olika produkter distribueras till marknaden.

Anpassade underlag för effektiv verksamhetsutveckling

Vi kan presentera marknadsanalyser som baseras på löpande och omfattande studier av hur marknaden utvecklas inom olika kund- och byggsegment. Med stöd i våra analyser får du möjlighet att arbeta utifrån fakta istället för organisationens egna estimeringar.

 

Vi hjälper dig även att förstå hur kunden påverkas av er verksamhet, till exempel i form av nöjdhetsmätningar (NKI) och varumärkesundersökningar. Vi har också stor erfarenhet av att ringa in och beskriva kundernas attityder, behov och betalningsvilja.

 

Vi anpassar leveransen efter dina behov och exempel på vad den kan innehålla är:

  • Analyser som tydliggör drivkrafterna i marknaden.
  • Underlag om marknadens storlek, struktur och framtida utveckling.
  • Utvecklingen fördelat på prissegment, kundtyper eller distributionskanaler.
  • Valda geografiska marknader med fördelning ned på postnummer eller era egna försäljningsdistrikt.
  • Insikt om dina kunder genom t.ex. NKI-mätningar, varumärkesundersökningar och betalningsviljestudier.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev