Finansiella rådgivare – Corporate Finance

Prognoscentret genomför löpande analyser av bygg- och anläggningsmarknaden i hela Norden och utarbetar prognoser för såväl den generella byggaktiviteten som för många olika typer av insatsmaterial. Vår erfarenhet av att genomföra bransch- eller produktspecifika analyser med underbyggd tidsseriedata kombinerat med en djup branschförståelse gör oss till en värdefull part i många situationer.
Man vid skrivbord

Byggnäringen är en stor och viktig bransch med samlade investeringar om mer än 1 500 miljarder kronor i Norden. I samband med företagsförvärv, försäljningar eller börsintroduktioner hjälper vi finansiella rådgivare med väl underbyggda analyser. En konsistent marknadsbild med förståelse för strukturen, utvecklingen och marknadens drivkrafter är ett viktigt steg på vägen.

 

Prognoscentret kan hjälpa till med marknadsförståelse vid till exempel:

  • Börsintroduktioner eller emissioner
  • Förvärv, avyttringar eller sammanslagningar
  • Rådgivning och förvaltning
Branschnära kunskap för lyckad rådgivning

Vi kan presentera marknadsanalyser som baseras på löpande och omfattande studier av hur marknaden utvecklas inom olika kund- och byggsegment. Med stöd i våra analyser erbjuder vi er en möjlighet att arbeta utifrån fakta istället för uppdragsgivarens egna estimeringar.

 

Tillsammans med dig som rådgivare definierar och preciserar vi vilken information som är relevant för den aktuella problemställningen och vad som är möjligt att utarbeta. Inte sällan sker det med kort framförhållning och pressade tidsplaner vilket vi oftast kan möta tack vare våra återkommande studier, unika databaser och vana av att arbeta med liknande frågeställningar.

 

Exempel på vad vi erbjuder

Vi anpassar leveransen efter dina behov och exempel på vad den kan innehålla är:

  • Analyser som tydliggör drivkrafterna i den aktuella marknaden.
  • Underlag om marknadens storlek, struktur och framtida utveckling.
  • Utvecklingen fördelat på prissegment, kundtyper eller distributionskanaler.
  • Illustration av marknaden ur ett geografiskt perspektiv, region, land eller större regioner.
  • Möjlighet att genomföra studier för att precisera marknadsandelar eller andra projektspecifika behov.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev