El, ventilation och VVS

Tekniska installationer såsom el, ventilation och VVS utgör en betydande andel av den totala byggmarknaden i Norden. Prognoscentret följer löpande hur marknaden utvecklas inom olika kund- och byggsegment i Norden och kan ge dig rätt kunskap för att du ska ha förutsättningar att fatta bra beslut.
Elektriker vid eldragningar i vägg
Vi kan din marknad

Idag ser vi hur återförsäljare och grossister går samman, nya billiga varumärken kommer in på marknaden och att en stor efterfrågan på installatörer ger högre priser och ibland bristande kvalitet. Avsättningen för teknisk installation sker till både bostäder och lokaler och då till såväl nybyggnation som renovering, om- och tillbyggnad.

 

Det finns relativt stora nationella och regionala skillnader i användningen av produkter och det finns också tydliga skillnader när det gäller vem som är initiativtagare, beslutsfattare eller hur distributionen till marknaden ser ut.

 

I denna miljö blir det allt viktigare att ta de rätta besluten för att säkerställa en fortsatt lönsamhet och försäljning. Prognoscentret har sedan början av 90-talet kontinuerligt följt konsumtionen av mer än 600 varor och tjänster inom byggsektorn.

 

Vi kombinerar vår unika information om marknaden med kunskap om utvecklingen inom byggindustrin och insikt i specifika behov och beteenden hos dina kunder och samarbetspartners.

Anpassade analyser för dina behov

Med stöd i våra analyser får du möjlighet att arbeta utifrån fakta istället för organisationens egna estimeringar. Vi har anpassade analyser för dig, oavsett om du är en producent, återförsäljare eller installatör.

 

Vi hjälper dig också att förstå hur kunden påverkas av er verksamhet, till exempel i form av nöjdhetsmätningar (NKI) och varumärkesundersökningar. Vi har också stor erfarenhet av att ringa in och beskriva kundernas attityder, behov och betalningsvilja.

 

Exempel på vad vi erbjuder:

  • Analyser som tydliggör drivkrafterna i marknaden.
  • Underlag om marknadens storlek, struktur och framtida utveckling.
  • Utvecklingen fördelat på prissegment, kundtyper eller distributionskanaler.
  • Valda geografiska marknader med fördelning ned på postnummer eller era egna försäljningsdistrikt.
  • Insikt om dina kunder genom t.ex. NKI-mätningar, varumärkesundersökningar och betalningsviljestudier.
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev