Erik Eriksson

Utbildad fastighetsmäklare med gedigen säljerfarenhet samt läst ekonomi vid Uppsala Universitet. Erfarenhet från försäljning av bostäder på andrahandsmarknaden, försäljning av bostäder i nyproduktion och kommersiella fastigheter. Ansvarar för att vidareutveckla företagets försäljnings- och marknadsarbete.
  • Försäljning
  • Marknadsföring
  • Kommunikation